کودکان
  • بررسی فقهی تبلیغات تجاری برای کودکان

    از منظرهای مختلفی می توان موضوع تبلیغات تجاری برای کودکان از منظر اسلام را بررسی کرد. یکی از منظرها، بررسی این موضوع با استفاده از #قاعده_فقهی «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» است.

  • کدام عمل نزد خداوند برتر است؟

    ⁣امام نیکی‌ها حضرت صادق علیه السلام فرمودند: موسی بن عمران سلام الله علیه به خداوند عرضه داشت: پروردگارا! کدام عمل نزد تو برتر است؟

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها