کارگروه تخصصی
  • دومین نشست کارگروه تخصصی میز جهان عرب برگزار گردید

    روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶، دومین نشست کارگروه تخصصی میز جهان عرب اداره ارتباطات و همکاری‌های علمی و بین‌المللی، در سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری با حضور دکتر پیغامی، دکتر فکری و و اعضای کارگروه میز جهان عرب برگزار گردید.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها