پیشرفت
  • یادداشت ایمان عابدی
    «آشنایی با تجربه متفاوت توسعه در کشور بوتان»‌

    بوتان کشوری کوچک در شمال شـرقی هند که تا قبل از ۱۹۶۰ هیچ پول ملی، تلفن، مدرسه، بیمارستان و خدمات پستی نداشت و کشوری منزوی و بدون گردش­گر بود. اما از سال ۱۹۵۲ پادشاه جدیدی روی کارآمد و با بیان اصول جدیدی روند اصلاحات را در پیش گرفت.

  • قسمت دوم: منصب نمایندگی مجلس

    مدتی پیش ایده ای را با عنوان توسعه متعالی عادلانه از دکتر علیرضا صدرا مطالعه می کردم. این ایده یک تعریف سه ساحتی از مفهوم پیشرفت بیان داشت که توسعه مادی و تعالی معنوی-فرهنگی را بستر اقامه عدالت می‌داند.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها