پهلوی
  • چرا اینقدر ناپایداری

    طی تحقیقات برای تدوین کتابِ در حال اتمام خود، «اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی،» به امثال این نقل قول و نقل قول­ هایی مشابه بسیار برخورد کرده­ ام. از منظر یک دانشجوی علوم انسانی، این سئوال به کرّات مطرح می­ شود: چرا تاریخ ما تکه تکه است؟ چرا در هر دوره، سیاست­ ها و اندیشه ­هایی در تناقض کامل با دوره قبل دیده می ­شود؟ چرا امتداد نداریم؟ چرا منحنی رفتاری ما در این حدّ، فراز و نشیب دارد؟

  • کدام کشور در سال ۵۸ آزادترین رسانه ی جهان را داشت؟

    زمانی که انقلاب اوج گرفت، به ویژه از زمانی که عقب‌نشینی پهلوی دوم آغاز شد مجموعه‌ای پیچیده از روزنامه‌ها به نظام رسانه‌ای ایران وارد شدند که برخی از آن‌ها نخستین دوره فعالیت خود را می‌آزمودند. نکته مهم این بود که تیراژ بسیاری از این نشریات پایین بود.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها