وزیر پیشنهادی نیرو
  • کواکبیان:
    وزیر پیشنهادی نیرو با ابعاد جهانی انرژی و آب آشنا است

    کواکبیان تاکید کرد: طی نشست‌های متعددی که با وزیر پیشنهادی نیرو داشته‌ام او را به تعبیری فردی جاافتاده و پخته دیده‌ام و مطمئن هستم نمایندگان نیز با چنین نگاهی ایشان را قبول کرده و به ایشان رای خواهند داد.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها