والدین خانواده
  • بررسی فقهی تبلیغات تجاری برای کودکان

    از منظرهای مختلفی می توان موضوع تبلیغات تجاری برای کودکان از منظر اسلام را بررسی کرد. یکی از منظرها، بررسی این موضوع با استفاده از #قاعده_فقهی «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» است.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها