مکتب آزاد اندیشی
  • در نخستین نشست هم‌اندیشی «مکتب آزاداندیشی»؛
    سخنرانی فرشاد شریعت در دانشگاه تهران

    نخستین نشست هم اندیشی با موضوع «مکتب آزاداندیشی»، با حضور فرشاد شریعت در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها