مصرف مواد مخدر
  • برخی نظریات در باب مصرف و سوء مصرف مواد مخدر

    نخستین این نظریات که به (دیدگاه طبیعی) معروف است و طرفداران این نظریه مدعی اند که مصرف مواد مخدر راهی است که مردم یک تمایل ذاتی را بمنظور تغییر در سطح ادراک خود، اظهار می دارند.

  • آسیب های اجتماعی/ قسمت هفتم
    آمار معتادین کشور

    بالاخره پس از تمام شدن انتخابات ریاست جمهوری و در شنبه گذشته، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار رسمی تعداد معتادین کشور را اعلام کرد.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها