مشایی
  • بازبینی انحراف در نگاه به امام خمینی ، رهبری و مهدویت
    افشای هویت «علی یعقوبی» پشت پرده جریانی انحرافی توسط یک امام صادقی

    در پی دستگیری‌های گسترده سال ۸۹ افراد مرتبط با جریان انحرافی دولت دهم یکی از اشخاصی که چندی پیش دستگیر شد علی یعقوبی رئیس فرقه انحرافی حکومت حقه است که ارتباط نزدیکی با اسفندیار رحیم مشایی نیز دارد. علی یعقوبی قطب معنوی یکی از این جریان‌های انحرافی است که در اواخر دهه هفتاد شمسی شکل‌گرفته و هنوز هم کم‌وبیش به حیات خود ادامه می‌دهد.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها