مراکز صنعتی
  • حواشی خواندنی سفر یکروزه «دکتر جلیلی» به استان مرکزی

    بعد از بازدید از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان به همراه دکتر جلیلی و نوشتن از مشکلات مهندسین جوان، اینبار سفر یکروزه ای را به همراه وی در استان مرکزی تجربه کردم.سفری که فارغ از متن اصلی خود یعنی عزیمت به جمع آزادگان برای سخنرانی، پر بود از برکت دید و بازدید های صنعتی.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها