فیلتر تلگرام
  • نظر کواکبیان درباره فیلتر تلگرام

    نماینده اصلااح‌طلب مجلس گفت:‌ بنده نمی‌گویم که حتماً باید تلگرام رفع فیلتر شود بلکه باید امکاناتی را در داخل فراهم کنیم تا مردم بتوانند مشکلات خود را حل کنند.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها