فصل امتحانات
  • توسط کانون همیاران سلامت دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود؛
    مسابقه خاطره نویسی با موضوع «فصل امتحانات»

    مسابقه خاطره نویسی با همت کانون همیاران سلامت دانشگاه امام صادق(ع) و در موضوع «فصل امتحانات» در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار خواهد شد.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها