سواد رسانه ای
  • سواد رسانه ای و صیانت روانی، الزام یا انتخاب؟ 

    پس از چند هفته وقفه تلگرام رفع فیلتر شد و گروهی آنچنان خوشحال و شادمان شدند که گویی فتح الفتوحی شده و در عظمت این پیروزی انواع تحلیل ها را نوشتند. در مقابل گروهی نیز زانوی غم به بغل گرفته و نگران و ماتم زده در مذمت این گشایش نوشتند و گفتند، گویی که عذابی الهی نازل شده است.

  • کم سوادی اطلاعاتی چالش پیش روی سواد رسانه ای

    دکتر حسین ابراهیم آبادی مشاور معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نخستین جلسه هیئت علمی دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای گفت: کم توجهی به ابزارهای فنی و عدم توجه به افزایش سواد اطلاعاتی جامعه یکی از مهمترین چالش های پیش روی سواد رسانه ای است.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها