روزنامه کیهان
  • آقای واعظی به «تقریبا تعطیل» راضی شوید

    جناب واعظی مدیر دفتر رئیس جمهور محترم روز جمعه در دانشگاه امام صادق در خلال فرافکنی ها در پاسخ به ناکارآمدی ها، چند بار از روزنامه جوان و کیهان نام برده اند که دولت را می آزارند.

  • تداوم ۲۰۳۰

    آموزش ۲۰۳۰ صرفا یکی از محورهای ۱۷ گانه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ است و عمده نقدهای منتقدان در خصوص ۲۰۳۰ ناظر به محورهای مختلف سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ است. نکاتی از قبیل آموزش های جنسی صرفا در محور چهارم (آموزش ۲۰۳۰) محدود نمی شود. پس نقد منتقدان صرفا ناظر به سند آموزش ۲۰۳۰ نیست. 

  • تجلیل کیهان از دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

    روزنامه کیهان که در گزارش از دلایل لزوم تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها سخن گفته بود در اثبات موفقیت آمیز بودن این طرح از تجربه دانشگاه امام صادق(علیه السلام) سخن به میان آورد.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها