روزنامه جوان
  • آقای واعظی به «تقریبا تعطیل» راضی شوید

    جناب واعظی مدیر دفتر رئیس جمهور محترم روز جمعه در دانشگاه امام صادق در خلال فرافکنی ها در پاسخ به ناکارآمدی ها، چند بار از روزنامه جوان و کیهان نام برده اند که دولت را می آزارند.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها