دکتر علی باقری
  • اداره امور فرهنگی برگزار می‌کند؛
    بدون تعارف با برادرزاده آیت‌الله مهدوی‌کنی(ره)

    برنامه «بدون تعارف با برادرزاده آیت‌الله مهدوی‌کنی(ره)» با بیان خاطرات شنیده نشده حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی از زبان دکتر علی باقری در اقامتگاه دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها