دوره سوم
 • انتشار رصدنامه پدیدار- شماره بیستم

  آخرین شماره از دوره سوم انتشار رصدنامه پدیدار منتشر شد. در این شماره مساله فرآیند گزینش و پذیرش دانشجو طرح شده و به بهانه بیست و نهمین سالگرد تاسیس شورای انقلاب فرهنگی نگاه هفته به عملکرد شورا پرداخته است.

 • انتشار رصدنامه پدیدار – شماره نوزدهم

  شماره نوزدهم رصدنامه پدیدار، با نگاهی به جایزه مصطفی و غیبت علوم انسانی و اجتماعی از این جایزه مهم علمی جهان اسلام منتشر شد.

 • رصدنامه پدیدار- شماره هجدهم

  شماره هجدهم رصدنامه پدیدار با مروری بر مهمترین تحولات عرصه خط مشی علم و بررسی مساله «همسان انگاری سازمان علمی و سازمان‌های اداری بوروکراتیک» منتشر شد.

 • شماره شانزدهم-24 آبان 1396
  رصدنامه پدیدار- شماره شانزدهم

  در هفته‌های اخیر مجددا مسائل و معضلات «کنکور» توجه‌ها را به خود جلب کرده در قسمت نگاه هفته به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم

 • شماره پانزدهم- 17 آبان 1396
  رصدنامه پدیدار- شماره پانزدهم

  پانزدهیمن رصدنامه پدیدار با نگاهی به طرح‌های کلان ملی شورای عتف و طرح مساله بی عدالتی در نظام آموزش عالی منتشر شد

 • شماره چهاردهم 10 آبان 1396
  رصدنامه پدیدار- شماره چهاردهم

  با پایان یافتن کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در «نگاه هفته» به بررسی میزان اثرگذاری آن پرداخته‌ایم

پرونده
 • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها