دموکراسی
 • چرا اینقدر ناپایداری

  طی تحقیقات برای تدوین کتابِ در حال اتمام خود، «اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی،» به امثال این نقل قول و نقل قول­ هایی مشابه بسیار برخورد کرده­ ام. از منظر یک دانشجوی علوم انسانی، این سئوال به کرّات مطرح می­ شود: چرا تاریخ ما تکه تکه است؟ چرا در هر دوره، سیاست­ ها و اندیشه ­هایی در تناقض کامل با دوره قبل دیده می ­شود؟ چرا امتداد نداریم؟ چرا منحنی رفتاری ما در این حدّ، فراز و نشیب دارد؟

 • زنگ پژوهش با موضوع «پوپولیسم در مصاف عدالت کیفری»

  به همت معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق، نشست علمی با موضوع “پوپولیسم در مصاف عدالت کیفری” برگزار می‌گردد.

 • دکتر محمد رجبی:
  تمایز بین دموکراسی و حکومت مردم بر مردم

  دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم، یک تعریف کلی است و دقیق نیست بلکه عبارت صحیح تر و دقیق تر آن عبارت است از قانونی که بر زندگی انسان حاکم است و آن قانون را باید خود انسان بنویسد. اسم آن را هم قانون اساسی می گذارند یعنی آنچه اساس زندگی ما را تعیین می کند.

پرونده
 • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها