خشونت
  • آینده‌ پژوهی جرایم در ایران
    بخش اول/ خشونت

    شاید در اخبار مختلف با این کلمه زیاد روبرو شده باشید: خشونت، خشن، جرایم خشن و… . از پرونده آتنا و بنیتا گرفته تا پرونده اهورا و یا پرونده صادق برمکی و مسائل مختلفی که همه یک چیز را نشان می دهد به نام خشونت.

  • خشونت تمدنی یا خشونت تکفیری

    ما آغاز کننده خشونت نبودیم، این قابیل بود که برای اولین بار بر علیه مخالف خود خشونت به خرج داد و فکر و عقیده او را و جایگاه و منزلت هابیل نزد خداوند را تاب نیاورد و او را به قتل رساند و این داستان در طول تاریخ تکرار شد و تکرار شد.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها