خاطرات همسر
  • خاطرات جالب همسر آیت‌الله مهدوی کنی

    وی در آستانه سالروز ارتحال همسر ارجمند خویش، درگفت وشنودی با سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به شمه ای از خاطرات خویش از حیات سیاسی و اجتماعی آن بزرگوار اشاره کرده است. امید آنکه مقبول افتد.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها