جواز تقلید
  • جلسه سی ام
    تقریر درس خارج اصول استاد سعدی

    استاد سعدی در ابتدای بحث بیان داشتند که لازم است بین ادله جواز تقلید عامی و مجتهد تفکیک قایل شد. ادله سابق مثل جبلی مفید همه بوده اما دلیل روایت مفید فقیه است. 

  • درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

    اشکال نقضی و حلی به رای مرحوم در مورد مجتهد عدم جواز تقلید از مجتهد انسدادی اولین بحث مطرح شده در این جلسه است.استاد سعدی بعد از بیان اشکالات به دفاع از رای محقق خراسانی پرداخته و اشکالات موجود را وارد ندانسته اند.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها