تکریم و معارفه
  • همزمان با برگزاری شورای دانشکده معارف اسلامی و حقوق؛
    تکریم و معارفه مدیر سابق و جدید گروه جزا برگزار شد

    همزمان با برگزاری شورای دانشکده معارف اسلامی و حقوق، از ۲۳ سال مدیریت آقای دکتر محمدعلی مهدوی ثابت در گروه حقوق جزا تقدیر گردید و آقای دکتر غلامحسین الهام به عنوان مدیر جدید این گروه معرفی شدند.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها