تولد برجام
  • در دومین سال تولد برجام خبری از جشن تولد نیست!

    دو سال پیش در ۲۷ دی ماه ۹۴، روز اجرای برجام، بسیاری از تولد این نوزاد زیبا خوشحال بودند. عده زیادی هلهله می کردند و تعداد بیشتری از یمن خوش این مولود برای ملت و کشور و اقتصاد می گفتند.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها