تلویزیون
  • رابطه بین رسانه و احساس مخاطب

    این یادداشت بخشی از کتاب «جذابیت در رسانه دینی؛ مولفه‌های جذابیت دینی در برنامه‌های گفتگومحور تلویزیونی» نوشته محمدرضا فتح‌الله بیاتی است که با مقدمه دکتر محمدهادی همایون و توسط نشر سدید منتشر گردیده است.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها