تصمیم گیری گروهی
  • نگاهی آسیب شناسانه به بازی با عقلانیت جمعی
    مجلس مشترک شرکا/ قسمت یکم

    معروف است که ریگان تمایل داشت فهرستی از گزینه های محتمل را به او بدهند و او به تنهایی، گزینه مورد نظر خودش را علامت می زد. معهود در اذهان ما نیز فراوانی گزینه هایی از تصمیم گیران درون نگر و خودمحور در مقام سیاستمداران جمهوری اسلامی است که مآلا می تواند انزاوی آن تصمیم گیران را در سازمان سیاسی جمهوری اسلامی رقم بزند. سرنوشتی که در آمریکا، نیکسون را تنها ساخت.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها