بودیسم
  • یادداشت ایمان عابدی
    «آشنایی با تجربه متفاوت توسعه در کشور بوتان»‌

    بوتان کشوری کوچک در شمال شـرقی هند که تا قبل از ۱۹۶۰ هیچ پول ملی، تلفن، مدرسه، بیمارستان و خدمات پستی نداشت و کشوری منزوی و بدون گردش­گر بود. اما از سال ۱۹۵۲ پادشاه جدیدی روی کارآمد و با بیان اصول جدیدی روند اصلاحات را در پیش گرفت.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها