بحران اب
  • ارائه طرح‌ جامع آب

    هسته مطالعات اسلامی محیط زیست روز سه شنبه ۳۰ آبان نشستی با موضوع طرح جامع آب برگزار کرد. در این جلسه دکتر حسینی ضمن ارائه طرح جامع خود درباره آب به نکات زیر اشاره داشتند.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها