بانکداری بدون ربا
 • در شماره جدید دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» بررسی شد؛
  اثر متغیرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران

  شماره هجدهم دو فصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» حاوی هشت مقاله از سوی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

 • مصباحی مقدم پاسخ می‌دهد؛
  انحراف اصلی در بانکداری بدون ربا توسط چه کسی ایجاد شد؟

  مصباحی مقدم ریشه انحراف از قانون بانکداری بدون ربا را درسود علی الحساب می داند وتاکید میکند که هیچ دولتی دراصلاح نظام بانکی جدی نبوده ودولت احمدی نژادهرگز لایحه ای برای اصلاح نظام بانکی ارائه نکرد.

 • عضو شوراي فقهي بانک مرکزي مطرح كرد
  پیش‌بینی ابزارهای لازم در قانون بانکداری اسلامی

  عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: باید در قانون بانکداری اسلامی ابزارهای لازم پیش‌بینی شود تا مشکلات و آسیب‌های این بخش کاهش پیدا کند.

 • منشا تعارض در سیستم بانکی کشور چیست؟

  حسین عیوضلو گفت: داشتن قانون بانکداری بدون ربا در کنار یک قانون پولی و بانکی رسمی خودش منشاء تعارض است و بنابراین باید این قانون به صورت جدی تر بازنگری و کل قوانین پولی و بانکی کشور براساس ضوابط اسلامی بازطراحی شود.

پرونده
 • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها