انقلاب مدیریتی
  • انقلاب مدیریتی، الزام راهبردی تحقق وعده الهی و امید به آینده

    در طول سال های گذشته و هفته های اخیر رهبری بارها از مواردی چون آینده روشن کشور، تمدن نوین اسلامی، تبدیل شدن ایران به الگویی در سطح جهانی و اخیراً  اطمینان قطعی از اینکه خدای متعال اراده فرموده است که این ملّت را به متعالی‌ترین درجات برساند، سخن گفته اند.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها