اداره کل مالیات کشوری
  • چگونه شرکت خود را دانش بنیان کنیم؟

    مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در مورخ ۲۷/۰۹/۹۶ اقدام به برگزاری نشستی با عنوان “چگونه شرکت خود را دانش بنیان کنیم” نمود.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها