چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۲ ۱۵:۲۷
به همت دفتر رسانه ي بسيج دانشجويي؛
“سربازان خفن بین المللی” به دانشگاه امام صادق(ع) آمدند!

جلسه پویانمایی؛ «هنر استراتژیک» با حضور دکتر سید بشیر حسینی و محمد امین همدانی (مسئول خانه پویانمایی) برگزار شد.

به گزارش خبرنامه صادق؛ شنبه ٢٧ مهر، به همت دفتر رسانه ی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) جلسه پویانمایی؛ «هنر استراتژیک» با حضور دکتر سید بشیر حسینی و محمد امین همدانی (مسئول خانه پویانمایی) برگزار شد.
در این جلسه همچنین قسمت هایی از پویانمایی ضد آمریکایی آتو (سربازان خفن بین المللی) نمایش داده شد.

جلسه پویا نمایی
در این جلسه همچنین حلقه ی فیلم نامه نویسان پویانمایی نیز رسما فعال شد.