یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۲۰
در باره بسته پیشنهادی 5+1
باز شود، دیده شود، بلکه پسندیده شود!

با توجه به مذاکرات اخیر ایران و گروه ۵+۱ و مخفی ماندن مذاکرات مازیار بیژنی کاریکاتور طنزی از واقعه به تصویر کشیده است.

خبرنامه صادق؛ با توجه به مذاکرات اخیر ایران و گروه ۵+۱ و مخفی ماندن مذاکرات مازیار بیژنی کاریکاتور طنزی از واقعه به تصویر کشیده است.

مازیار بیژنی