دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۳ ۱۴:۵۱
گزارش تصویری| جلسه هفتگی ۱۳۹۳/۹/۲ هیات میثاق

جلسه هفتگی هیات میثاق، یکشنبه شب برگزار شد و طی آن حجت الاسلام حسینی قمی به سخنرانی پرداختند و برادران میثم مطیعی و محمد یزد خواستی ( از اصفهان ) مدیحه سرایی کردند.

به گزارش خبرنامه صادق، جلسه هفتگی هیات میثاق، یکشنبه شب برگزار شد و طی آن حجت الاسلام حسینی قمی به سخنرانی پرداختند و برادران میثم مطیعی و محمد یزد خواستی ( از اصفهان ) مدیحه سرایی کردند.

tasavire jalase haftegi 93.09.02_001

tasavire jalase haftegi 93.09.02_002

tasavire jalase haftegi 93.09.02_003_1

tasavire jalase haftegi 93.09.02_004

tasavire jalase haftegi 93.09.02_005

tasavire jalase haftegi 93.09.02_006

tasavire jalase haftegi 93.09.02_007

tasavire jalase haftegi 93.09.02_008

tasavire jalase haftegi 93.09.02_009