شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲ ۱۴:۳۲
نشریه دانشجویی پهپاد ۱۴ منتشر شد

به گزارش خبرنامه صادق؛ نشریه دانشجویی پهپاد سال دوم،شماره چهاردهم،هفته چهارم مهر ماه ۱۳۹۲ منتشر شد.

به گزارش خبرنامه صادق؛ نشریه دانشجویی پهپاد سال دوم،شماره چهاردهم،هفته چهارم مهر ماه ۱۳۹۲ منتشر شد.

در این شماره از نشریه دانشجویی پهپاد می خوانید:

سرمقاله(انسانیت خود را دریابیم)

دانشکده حقوق،بنایی برای تجدید(نقدی بر دانشکده حقوق)

 ماجرای یک شیرینی خورون!

ذره بین(مصاحبه با آقای نصرت پناه در خصوص اضافه شدن یک هفته آموزشی)

آنتن(اخبار دانشگاه)

 سبک زندگی دانشجویی(طنز)

گفت و شنود(ازدواج)

بنیان مرصوص

ادب سرا

خواب ما!

گفتنی است یادداشت های و نسخه کامل  نشریه از طریق وب سایت نشریه دانشجویی پهپاد قابل دسترسی می باشد.