چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۲ ۱۲:۱۷
طرحی از سید جواد یوسفی:
طرح گرافیکی | با این ستاره ها می توان راه را پیدا کرد…

سجاد یوسفی، دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام در صفحه شخصی خود در انجمن امام صادقی های شبکه اجتماعی پلاس طرحی گرافیکی از وداع با دو شهید گمنام در دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر کرد.

خبرنامه صادق: سید جواد یوسفی، دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام در صفحه شخصی خود در انجمن امام صادقی های شبکه اجتماعی پلاس طرحی گرافیکی از وداع با دو شهید گمنام در دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر کرد و نوشت:

با این ستاره ها می توان راه را پیدا کرد….
چند شب پیش مراسم هیئت با حضور دو شهید عزیز صفای دیگری داشت…
هر چند شهادت را به بهانه نمی دهند اما می توان از مصادیق ” و منهم من ینتظر…” بود

(تصویر مربوط به مراسم وداع با دو شهید در دانشگاه)

با این ستاره ها