چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ۱۵:۰۷
یک عضو جامعه روحانیت:بحث جانشینی آیت الله مهدوی کنی مطرح نشد

جلسه شب گذشته جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی برگزار شد و در این جلسه بحثی درباره جانشینی مرحوم آیت الله مهدوی کنی مطرح نشد.

به گزارش خبرنامه صادق به نقل از مهر یک عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: جلسه شب گذشته جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی برگزار شد و در این جلسه بحثی درباره جانشینی مرحوم آیت الله مهدوی کنی مطرح نشد.

حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: جلسه شب گذشته جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی برگزار شد.

او همچنبن گفت: در این جلسه بحثی درباره جانشینی آیت الله مهدوی کنی مطرح نشد و الان زود است درباره این مسائل صحبت شود.

این عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: در جلسه شب گذشته پیرامون شخصیت وارسته و انقلابی مرحوم مهدوی کنی بحث و گفتگو شد.