یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۳ ۱۴:۳۲
تکذیب یک افشاگری از سوی همسر آیت الله مهدوی کنی+تصویر

انتشار آخرین شماره ماهنامه شهدای اسلام و درج مطلبی از سوی حاجیه خانم مهدوی کنی موجب صدور تکذیبیه از سوی مسئول واحد خواهران شد و هنوز هیچ پاسخی از سوی مسئولان این نشریه دریافت نشده است.

انتشار آخرین شماره ماهنامه شهدای اسلام و درج مطلبی از سوی حاجیه خانم مهدوی کنی موجب صدور تکذیبیه از سوی مسئول واحد خواهران شد و هنوز هیچ پاسخی از سوی مسئولان این نشریه دریافت نشده است.

به گزارش خبرنامه صادق به نقل از سایت واحد خواهران،دکتر عظیم زاده اردبیلی معاونت پژوهشی و فناوری واحد خواهران در خصوص مفاد مندرج در هشتمین شماره ماهنامه شهدای اسلام مبنی بر مصاحبه ریاست محترم پردیس خواهران تصریح کرد: حاجیه خانم مهدوی کنی همسر حضرت آیت الله مهدوی کنی مصاحبه با ماهنامه شهدای اسلام را به شدت تکذیب کردند.

گفتنی است که این ماهنامه در هشمین شماره منتشره در صفحه روی جلد با ذکر مطلبی از قول حاجیه خانم مهدوی کنی آورده بود:  «نماز جمعه بروم حقایق را می گویم»

00da9c9e-9c9f-4be2-b407-4910ddd422c929754_133