یکشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۲ ۱۴:۳۰
در جلسه مشترک شورای سیاستگذاری و کمیته علمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی مطرح شد
راه اندازی مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی با محوریت دانشگاه امام صادق(ع)

مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی با محوریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و نیز انجمن علمی نخبگان علوم انسانی راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنامه صادق، مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی با محوریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و نیز انجمن علمی نخبگان علوم انسانی راه اندازی می شود.

در جلسه مشترک شورای سیاستگذاری و کمیته علمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی مشخص شد که سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی آبان ۱۳۹۴ برگزار می شود.

جلسه مشترک شورای سیاستگذاری و کمیته علمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در محل دبیرخانه دائمی کنگره در تهران برگزار شد. در این جلسه، پس از گزارش دبیر علمی کنگره از مراحل گوناگون برگزاری کنگره دوم و نخستین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی، اعضاء به ارزیابی نقاط قوت و ضعف کنگره و راهکارهایی برای آینده پرداختند.

در ادامه مقرر گردید کنگره سوم در آبان ماه سال ۱۳۹۴ برگزار شود. همچنین در ادامه جلسه مقرر شد نسبت به راه اندازی مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی با محوریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و نیز انجمن علمی نخبگان علوم انسانی با محوریت دبیرخانه دائمی اقدام لازم صورت گیرد.

خبر آنلاین