شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ۲۲:۵۵
تقریر درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی/ جلسه چهل و دو

مرحوم حکیم در جواز تقلید میت می گوید فقط اصل می تواند مفید باشد. سایر ادله مفید نیست.

یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶
ادامه ی شرط حیات
مرحوم حکیم در جواز تقلید میت می گوید فقط اصل می تواند مفید باشد. سایر ادله مفید نیست. مراد از اصل :
۱ـ استصحاب حجیت
۲ـ استصحاب حکم واقعی
۳ـ استصحاب حکم ظاهری
استصحاب حجیت متوقف بر دو چیز است:
اول: حجیت بتواند مستقلا مجعول باشد و الا یقین سابق نخواهیم داشت.
حجیت جعل مستقل ندارد. بلکه امر انتزاعی است.
اشکال: اینکه مستصحب باید جعل مستقل داشته باشد را قبول نداریم صرف ملازمه بین ثبوت سابق و شک لاحق برای استصحاب کافی است.
مضاف بر اینکه حجیت می تواند جعل مستقل داشته باشد.
دوم: رای مجتهد را بقا مقوم ندانیم.
مرحوم محقق خویی این استصحاب را معارض با استصحاب عدم جعل دانسته است.
استاد سعدی با رد این تعارض بیان داشتند که اولا استصحاب عدم ازلی با مشکلاتی مانند عدم یقین سابق مواجه است ثانیا در صورت انتقاض بین شک و یقین امکان استصحاب عدمی نیست. پس همین که قول مجتهد یقینا در مدتی حجت شده است دیگر امکان استصحاب عدم حجیت ازلی نیست.
استصحاب حکم واقعی:
به این بیان که حکم ظاهری همان واقعی است که ظنا کشف شده است پس حکم ظاهری جعل مستقل ندارد در نتیجه محرز را همانطور که احراز شده است استصحاب می کنیم مثلا حکم واقعی که ظنا احراز شده را استصحاب می کنیم.
اشکال: در اینجا خلطی صورت گرفته است.  در اماره دو شک وجود دارد. شک در بقای موادی اماره نیست تا ارکان استصحاب تام باشد بلکه شک در حجیت اماره است که ارکان استصحاب در آن تام نبوده در نتیجه استصحاب صحیح نمی باشد.
مرحوم حکیم در نتیجه استصحاب حکم ظاهری را پذیرفته است.