شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ۲۲:۵۰
اولین کنفرانس ملی مطالعات اقتصادی حوزه ساخت داخل و تولید ملی

اولین کنفرانس ملی مطالعات اقتصادی حوزه ساخت داخل و تولید ملی توسط دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در چهار محور اقتصاد انرژی، اقتصاد نظری، اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد مالی و پولی برگزار می گردد.