شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ۲۲:۲۰
کرسی ترویجی نقش عدالت در قانون‌گزاری در حکومت اسلامی

کرسی ترویجی نقش عدالت در قانون‌گزاری در حکومت اسلامی، چهارشنبه ۴ بهمن در سالن انتشارات از ساعت ۸ الی ۱۰ برگزار می گردد.