پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ ۱۸:۳۳
معرفی افراد
محمدعلی اردبیلی

دکتر محمد علی اردبیلی در سال ۱۳۲۶ شمسی در تهران به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در مدارس نوبنیاد نظامی، رشدیه و عیسی بهرامی و دوره متوسطه را با رتبه ممتاز در دبیرستان رازی به پایان رساند. (۱۳۴۵ ش) در سال ۱۳۴۶ ش. به تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه بروکسل (بلژیک) پرداخت. همزمان به مطالعه در رشته فلسفه نیز مشغول شد.

دوره کارشناسی را بادفاع از پایان نامه خود با عنوان (مبانی حق مجازات در رشته حقوق جزا به پایان رساند. در سال ۱۹۴۷ (م). کارشناسی ارشد علوم جزا و جرم شناسی را با معرفی رساله «بزهکاری اطفال و حالت خطرناک» از دانشکده حقوق دانشگاه لیل (فرانسه) دریافت کرد. سرانجام در سال ۱۹۷۸ م برابر با ۱۳۵۷ ش با دفاع از پایاننامه خود با عنوان «بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران» موفق به دریافت دکترای حقوق جزا و جرم شناسی با درجه ممتاز گردید.
پس از بازگشت به ایران همکاری خود را ابتدا با شعبه ۴۸ دادگاه عمومی تهران (اطفال و نوجوانان بزهکار) به عنوان مشاور و سپس در خرداد ۱۳۵۹ به عنوان سرپرست کانون اصلاح تربیت تهران با دادگستری آغاز کرد. مدتی نیز در شورای سرپرسی زندانها و اقدمات تأمینی و تربیتی با سمت رئیس قسمت پژوهشی و مطالعاتی به کار تنظیم آیین نامه زندانها مشغول بود.
از سال ۱۳۶۳ (ش) به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد و تا سال ۱۳۷۰ در مرتبه استادیاری و پس از آن تا سال ۱۳۸۰ در مرتبه دانشیاری و هم اکنون در مرتبه استادی به تدریس دروس حقوق جزای عمومی، جرم شناسی، بزهکاری اطفال و نوجوانان، جامعه شناسی جنایی و حقوق بین‌المللی کیفری مشغول بوده و هست.
تدریس در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، مدرسه عالی شهید مطهری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه امام صادق، دانشکده روابط بین‌‌الملل و مدرسه عالی قضایی قم بخش دیگری از فعالیتهای آموزشی او به شمار می رود.
اهم آثار تألیفی و تحقیقی دکتر اردبیلی عبارتند از:
 ۱ـ حقوق جزای عمومی
۲ ـ ترجمه کتاب جرایم و مجازاتها اثر بکاریا
۳ ـ معاضدت قضایی واسترداد مجرمین
و….
منبع: کانال مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری