چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰
نهمین شماره دو فصلنامه «علوم تربیتی از دیدگاه اسلام» منتشر شد

نهمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی «علوم تربیتی از دیدگاه اسلام» به سردبیری افضل السادات حسینی توسط پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی «علوم تربیتی از دیدگاه اسلام» به سردبیری افضل السادات حسینی توسط پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

در این شماره از این دو فصلنامه «علوم تربیتی از دیدگاه اسلام» که در سایت پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) بارگذاری شده، مقاله های زیر آمده است:

۱- مطالعه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی اسلامی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش/ صفحه ۵-۳۶/مرضیه دهقانی؛ فاطمه سلیمانی؛ محدثه فرجی

۲- دلالت‌های نظریه «فطرت» در نظام تربیتی اسلام/ صفحه ۳۷-۶۴/ احمدعلی قانع؛ سینا عصاره نژاد دزفولی

۳- سلام در آموزه های اسلامی و پیامدهای تربیتی آن/صفحه ۱۱۱-۱۳۱/ ایراندخت فیاض؛ سپیده انصافی مهربانی

۴- رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با توانمندسازی معلمان/ صفحه ۱۳۳-۱۵۷/ محمدجعفر مهدیان؛ ملوک عبودپور؛ رضا نوروزی کوهدشت

۵- تحلیل نشانه‌شناسی نظام آموزش و پرورش ایران/ صفحه ۱۵۹-۱۸۰/محمد امینی؛ حمید رحیمی