سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۲۱:۰۰
استودیوهای دانشگاه امام صادق(ع) به نام شهدایش مزین شد

در جلسه‌ای که با حضور رئیس دانشگاه امام صادق، معاونین، برخی از اعضای هیأت امنا و سایر مسئولین هیأت رئیسه برگزار شد، نامگذاری استودیوهای دانشگاه به نام شهدای این دانشگاه تصویب و نهایی شد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی، با توجه به درخواست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مبنی بر نامگذاری استودیوهای دانشگاه در جلسه‌ای که در تاریخ‌ ۵ آذر ۱۳۹۶ برگزار شد،  این درخواست توسط شورای هیات رئیسه دانشگاه امام صادق علیه السلام که متشکل از رئیس دانشگاه، معاونین، برخی از اعضای هیأت امنا و سایر مسئولین حاضر در هیأت رئیسه، تصویب و نهایی شد.

 

از این رو نامگذاری استودیو تولید محتوا مزین به نام شهید غضنفر رکن آبادی، استودیو تلویزیونی مزین به نام شهید محمد رحیم آقائی پور و استودیو صدا مزین به نام شهید آقاجانی شدند.