یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ ۲۱:۴۵
مستندسازی تجربه مهم

فیلترینگ تلگرام در این مدت به عقیده من چند یافته مهم اقتصادی میتواند برای ما داشته باشد.

۱- فضای مجازی، صنعت موفق ما ایرانیان شده است. اقتصاد ایران روز به روز بیشتر به این فضا تنیده خواهد شد. این مساله  پیامدهای مهمی را در آینده دارد که نکته سنج ها میتوانند برایش برنامه ریزی کنند.
۲- با تمام تهدیدها و ملاحظاتی که برای امنیت ملی وجود دارد،  مقوله فضای مجازی، مزیت رقابتی ایرانیان میتواند باشد. ایرانیان با سرعت فزاینده ای در حال متخصص شدن دسته جمعی در بهره گیری از این پدیده ی جدید هستند. این “صنعت” ظرفیت شغلی ویژه ای در آینده اقتصاد ایران خواهد داشت. هرچه بیشتر این را انکار کنیم، بیشتر ضرر میکنیم.
۳- کاهلی نسبت به شناخت این افق برای پیام رسان های وطنی، فرصت بسیار طلایی مقطع فیلترینگ را برای تصاحب جایگاه بهتر در نزد مردم سوزاند. وطنی ها باید تلاش بسیار ویژه تری کنند . نرم افزارهای وطنی تا اخذ نمره قبولی از مردم فاصله ی زیادی دارند.
۴- با شرایط فرهنگی اجتماعی و سیاسی فعلی، پیام رسانهای وطنی بعید است به این سادگی بتوانند اعتماد مردم را به خود جلب کنند. نه فقط بخاطر کیفیت، بلکه بخاطر نفس «وطنی» بودن! برخلاف آنچه تصور میشود که خرید تلگرام می تواند میانبر خوبی برای وطنی کردن بستر ارتباطات اجتماعی ایرانیان باشد. شواهد معناداری نشان میدهد، همه ی طیف های سیاسی  از روی بی اعتمادی به یکدیگر، حاضر به پذیرفتن پیام رسان داخلی وابسته به طرف مقابل نیستند و نفع این بی اعتمادی متقابل، مستمرا به جیب پیامرسان غیرایرانی خواهد رفت.  فرقی نمیکند که اینستا باشد یا تلگرام! بنابراین بجای برنامه ریزی برای خرید تلگرام، به فکر حل ایراد اصلی باید رفت.
بدون تغییر انگاره‌ی مذکور، خرید تلگرام، مطلقا پول هدردادن است.
۵- مورد قبلی را دوباره بخوانید!  زیادی مهم بود!