یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ ۱۹:۱۳
اطلاعیه

کلاس کمک های اولیه این هفته به علت امتحانات پایان ترم تعطیل می باشد.

قابل توجه دانشجویان
کلاس کمک های این هفته به علت امتحانات پایان ترم تعطیل می باشد و جلسه بعدی، هفته اول ترم آینده خواهد بود در تاریخ های:
برای بازه اول دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
برای بازه دوم سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷