پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ ۲۰:۰۰
آینده‌ پژوهی جرایم در ایران
بخش اول/ خشونت

شاید در اخبار مختلف با این کلمه زیاد روبرو شده باشید: خشونت، خشن، جرایم خشن و… . از پرونده آتنا و بنیتا گرفته تا پرونده اهورا و یا پرونده صادق برمکی و مسائل مختلفی که همه یک چیز را نشان می دهد به نام خشونت.

از طرف دیگر، در رفتارهای مختلف روزانه خود نیز این رفتار را به شکل های مختلف می بینیم، وقتی دو راننده که تصادف کرده اند، باهم جر و بحث کرده و دعوا می‌کنند، یا در رعایت حق تقدم نسبت به همدیگر، اشکال مختلف خشونت را به وضوح می توان دید.
حال باید دید این خشونت از کجا می‌آید؟ چرا مردم کشورمان با چنین فرهنگ و ارزش‌هایی، این چنین خشن و عصبانی هستند؟
برای اینکه بدانیم جرایم خشن به چه چیزی گفته می شود، اولا باید بدانیم که خشونت چیست؟ در تعریف خشونت، از جنبه‌های مختلف می توان به آن نگاه کرد؛ برخی ها خشونت را عملکردی از رفتار انسان می‌دانند. برخی ها، آن را ناشی از اجتماعی شدن نادرست و در اثر تربیت نادرست می‌دانند. در هر حال، رفتارهای خشن، با مسائل فرهنگی و مرتبط با ارزش‌های اجتماعی است.
علل اصلی خشونت را می‌توان در چند عامل دید:
۱️⃣  رفتار شخصی
۲️⃣  تکامل غرایز انسانی
۳️⃣  مصرف مواد مخدر
۴️⃣  مشکلات در اجتماعی شدن و تربیت
۵️⃣  قرارگیری در معرض خشونت
۶️⃣  ارزش‌های فرهنگی و خرده فرهنگ های خشونت آمیز
در ادامه، در سلسله مباحثی، سعی خواهیم کرد این مقوله و علل آن در جامعه خود را مورد بررسی قرار دهیم.
رامین مالک پژوهشگر مرکز رشد