چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ ۲۱:۴۹
انجمن علمی دانشجویان اقتصاد برگزار می‌کند؛
آمادگی آزمون دکتری درس اقتصادسنجی

برنامه آمادگی آزمون دکتری درس اقتصادسنجی توسط انجمن علمی دانشجویان اقتصاد شروع شد.