چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ ۲۱:۱۵
زنگ ها برای چه کسانی به صدا در آمدند؟

پدری خجل و مستاصل، مادری رنج کشیده و دردمند، جوانی مدرک به دست ولی بیکار، کارگر و کارمندی شریف و نیازمند، مال باخته ای اسیر موسسه مالی و اعتباری و ارباب رجوعی گرفتار در پیچ و خم بوروکراسی نظام اداری، اما همگی صبور و عاشق وطن که روز قبل برای درد و دل به امامزاده شهرشان سری زده اند و از قرآن و اهل بیت(ع) مدد خواستند که در کشاکش مشکلات یاری گر آن ها باشند.

آن ها آن روز خسته از فشارها، دلگیر از قول ها و وعده ها، بی اعتماد به طرح ها و برنامه ها، مایوس از صداقت برخی از جریان ها و نگران برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی خویش آمدند تا صدای خود را به گوش مسولین برسانند و بی تردید حق با آن ها بود و حرفشان حرفی صحیح و به جا.
اما به ناگهان در میان این مردم شریف و ارزشمند، عده ای اندک نفوذ کردند. پرچم افتخار کشور را وقیحانه آتش زدند، با اعلام عدد مساجدی که آتش زدند پز دادند، تکایای قدیمی و میراث ماندگار و کهن را سوزاندند و بی شرمانه کینه خود را جمع کرده و به بقاع متبرکه توهین کردند و  سعی کردند همه این ها را به نام ایران و ایرانی انجام داده و صدای سوت و شادی خود را به گوش کودک کشان قدیم، تازه به دوران رسیده های عربی و مجنون کاخ سفید برسانند.
حرکت این جماعت اندک زنگ ها را برای گروه های زیر صدا درآورد.
۱⃣ مردم فهیم و دردمند، تا بدانند حراست از بیان مطالبات قانونی و شرعی، ضروری ولی دشوار است.
۲⃣ مسئولان و مدیران تا بدانند که مسئولیت، فرصت خدمت است نه جایگاه قدرت.
۳⃣ آحاد ملت تا بدانند دشمن همیشه در کمین امنیت ایران است.
۴⃣ رسانه های داخلی و خاصه رسانه ملی تا بدانند هنوز چقدر برای جنگ نرم، در دنیای امروز نیازمند مدیریتی اثربخش تر و اعتماد آحاد مردم هستند.
۵⃣ اندک افراد فریب خورده و دشمن مکار که بدانند سناریوی سوریه سازی ایران، کاری صعب، امیدی واهی و خوابی سخت تعبیر شدنی است.
۶⃣ تحلیل گران داخلی که متوجه شوند برای تحلیل جامع و صواب باید در بطن مردم بود نه در تار و پود اندیشه های خود.
۷⃣ کسانی که دم از ولایت میزنند، یا از عدالتخواهی می گویند و یا با سخنان خود مدام در جامعه التهاب آفرینی می کنند تا بدانند که چگونه کوچکترین خطا و یا ناکارآمدی آن ها به پای نظام نوشته می شود.
۸⃣ کسانی که متوجه نشدند که، وقتی دشمن نه فقط برای کشورت، بلکه برای دین و اعتقاداتت دندان گره کرده، باید اختلافات را کنار گذاشت و همگی پشت سر رهبری، دولت منتخب ملت و ارکان قانونی ایستاد تا ایران و اسلام بماند.
۹⃣ نخبگان علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجرایی و ملی تا بدانند رسالتی سنگین بر عهده دارند و اگر دچار خطا شوند، ثمره قرن ها مجاهدت ضایع خواهد شد.
🔟 سیاستگذاران و سخنوران تا بدانند مشکل اصلی مردم و اولویت آن ها چیست؟
آری زنگ ها برای بسیاری به صدا در آمد. باشد که صدایش را شنیده باشند و به خود آیند و مسیر تعالی کشور و رفع مشکلات را رقم زنند.
البته بی تردید در این مسیر نقش هدایتگری، نظارت، تذکر و اقدام قاطع و به موقع رهبری و مراجع دینی در حفظ اقتدار و انسجام مردم بی بدیل است.