سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ ۱۹:۰۰
کارگاه سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه برگزار می‌گردد

به همت اداره خدمات پژوهشی، کارگاه سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه با هدف بررسی وضعیت سامانه مدیریت نشریات دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می‌گردد.

این کارگاه با حضور سردبیران و مدیران داخلی نشریات دانشگاه و نماینده شرکت سینا وب (پشتیبان سامانه مدیریت نشریات دانشگاه) در سالن شهید چمران از ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۶ روز یک شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهدشد.
زمان: یک شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶
مکان: دانشگاه امام صادق علیه السلام سالن شهید چمران